Ik woon in:

 • Een hoogbouwwoning (flat/appartement)
 • Een laagbouwwoning

Ik gooi mijn restafval weg in:

 • Een ondergrondse restafvalcontainer
 • Een grijze restafvalbak voor afval aan huis

Ik gooi mijn restafval weg in:

 • Een kleine restafvalzak van 30 liter (de kleine klepopening)
 • Een grote restafvalzak van 60 liter (de grote klepopening)

Welk formaat rolcontainer voor restafval heeft u?

 • De standaard rolcontainer
  (240 liter)
 • Een kleine rolcontainer
  (140 liter)

Hoeveel zakken restafval gooit u gemiddeld per week weg in de ondergrondse container?

Hoe vaak laat u uw grijze rolcontainer voor restafval legen?

Resultaat

Op basis van de door u ingevoerde gegevens wordt uw variabele deel van het recycle-tarief {variabel}.

Op uw belastingaanslag van 2024 staan straks twee bedragen: het variabele deel en het vaste deel van de afvalstoffenheffing. De rekening hiervoor krijgt u in februari/maart 2024. Het vaste deel van het recycle-tarief wordt in het najaar van 2023 vastgesteld. De huidige inschatting is dat dit bedrag rond de € 340,- zal liggen voor zowel eenpersoons- als meerpersoonshuishoudens.

Op basis van de door u ingevoerde gegevens is de inschatting dat uw totale afvalstoffenheffing op {bedrag} uitkomt.

Het jaar 2023 is een overgangsjaar. Wanneer u in het voorjaar van 2023 de belastingaanslag ontvangt voor de afvalstoffenheffing is nog niet bekend hoe vaak u restafval heeft aangeboden. De rekening die u in 2023 ontvangt, bestaat daarom nog uit één vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. Dit is voor meerpersoonshuishoudens € 407,- en voor eenpersoonshuishoudens € 375,-.

* Aan de bovengenoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.